När osäkra tider kommer påminns vi om att vi inte kan ta allt för givet. Hantverkskunskap är en viktig tillgång för att vi ska klara oss – vi behöver människor som vet hur man bygger en båt, reparerar ett fönster, hur man murar och lagar ett par skor. Därför behöver vi människor som utbildar sig och kan bevara den kunskap som finns, kunskap som annars riskerar att gå förlorad när allt fler utövare av smala hantverksyrken går i pension och inte längre kan utföra sitt jobb.

Rachid, stuckatör sedan 30 år tillbaka, ser att intresset för hantverk ökar bland yngre. Men för att driva på intresset i den mån som skulle behövas menar han att Stockholms stad och våra politiker borde tänka till. “Vi hantverkare borde vara där människorna är. Fler hantverkare borde finnas i stan eftersom det bidrar till stadsbilden och gör den mer levande. Det skulle också inspirera unga att välja hantverksyrken, lära sig mer kring den historia vi har, om hur saker och ting blir till. Dessutom skulle de få vägledning i vilka yrken som finns för dem som vill arbeta mer praktiskt, med olika material och med händerna.”

Rachid berättar att han genom sitt yrke, sina projekt och sitt hantverk har ett rikare liv. Han ställs varje dag inför spännande utmaningar och roliga uppdrag. En dag är han på ett slott och gör takrosetter och nästa dag lagar han stuckaturer i en trappuppgång i city. Han får inspiration genom att gå på stan och titta på arkitektur och historiska byggnader. På så sätt utvecklar han sig i sitt arbete som stuckatör.

“Jag älskar att arbeta med händerna och med olika typer av material. Och speciellt med gips. Gips är så lätt att jobba med, är stabilt och håller i all evighet.”

Stockholms Hantverksförening

Stockholms Hantverksförening har funnits sedan 1847 med ett tydligt uppdrag att värna hantverks- och småföretagen, främja hantverket, skapa nätverk och samarbete mellan medlemmar och branscher och inte minst påverka politiker och beslutsfattare.

Hantverksföreningen representerar över 300 olika yrken och har tre fokusområden: Hållbarhet, Kvalitet och Kunskap. Medlemskapet är en garanti för konsumenter och kunder kring hantverksskicklighet – på riktigt.

Besök