EN RAPPORT OM KONSUMTION, HÅLLBARHET OCH KUNSKAP

Hur ofta återvänder en äldre man i villa till sin favoriturmakare? Vet en ung, kvinnlig student vad ett gesällbrev är? Är hållbar konsumtion eller billigare peng viktigast för en medelålders man boendes i en av stadens kranskommuner?

Under våren 2020 genomförde Sifo på uppdrag av Stockholms Hantverksförening en undersökning som redogjorde för stockholmarnas förhållande till, kunskap om och intresse för hantverksyrken (inom lappa och laga-genren) med tillhörande tjänster.

Undersökningen visar att vi stockholmare vill konsumera hållbart, speciellt tydligt bland unga, men indikerar samtidigt på en låg kännedom och kunskap kring vad man själv kan göra för att minska sitt ”slit och släng”. Kopplingen till vad hantverkare gör och kunskap kring så kallade ”lappa och laga-yrken” är låg. Vi vet dessutom alltför lite om var hantverkarna finns.

Hållbart Hantverk 2020

I rapporten framgick bland annat:

  • Kunskap och förförståelse för hantverksyrken är i hög grad en generationsfråga där den yngre generationen är betydligt mindre orienterad.
  • Intresset att utbilda sig till hantverkare får anses lågt. 69 % av gruppen 16–34 år har aldrig haft något intresse av att bli hantverkare.
  • Den främsta anledningen till att man inte utnyttjar hantverkstjänster är pris och tillgänglighet. Det anses svårtillgängligt (svårt att hitta, vad de kan göra m.m.).
Läs hela rapporten