Aviva Scheiman och det kvinnliga guldsmedskollektivet 21 GRAM, är de första mottagarna av det nyinstiftade Märta Måås-Fjetterström-stipendiet. Med stipendiet vill de anordna en utställning som hyllar kvinnors hantverk genom historien och lyfter fram dagens kvinnliga ädelsmeder vid 100 årsjubileet för kvinnors rösträtt i höst.

Aviva Scheiman & Karin Larsson Ryden är grundarna av det kvinnliga guldsmedskollektivet 21 Gram på Tegnergatan, För mer än 15 år sedan började idén om ett konstnärs- och hantverkskollektiv växa fram när Aviva Scheiman startade guldsmedsverkstan på Tegnérgatan i Stockholm. Men det skulle ta fram till 2017 för att hitta den perfekta kombon av smeder, som tillsammans även vill försöka lyfta hela den kvinnliga gruppen.

21 GRAM syftar till den själsliga tyngden i ett smycke, men är även en vinkning till de material och metaller som man arbetar med som smed, och där kunskapen om deras massa och sammansättning är centralt för själva hantverket.

På 21 GRAM arbetar olika guldsmeder under samma tak, i olika roller. Genom att dela såväl verktyg som kunskap och idéer både stöttar och utmanar de varandra att testa nytt i deras hantverk och framfart. Allt görs för hand och alla steg i den helomfattande arbetsprocessen görs direkt i verkstaden. Detta gör arbetet mer effektivt och genomsyras av ett hållbart tänk kring materialval och tekniker.

Som en del av den nya grupputställningen som går under arbetsnamnet ”Swedish Grace” går Aviva Scheiman bakåt i historien fram till året för kvinnors rösträtt 1921. Hon är intresserad av vad som ledde upp till denna frigörelse, vilken utveckling som skedde inför detta historiska skifte. För Aviva handlar utställningen om att lyfta kvinnligt entreprenörskap och visa hur man väver in sin identitet i sitt hantverk.

För att finna sitt eget formspråk behöver man ofta ta reda på sin egen historia.

– Jag bär med mig en lång hantverkstradition av många starka kvinnor och när de nu inte finns längre kände jag ett starkt behov av att hitta varifrån deras driv och historia kom ifrån. Även Märta Måås-Fjetterström och den tidens kvinnliga pionjärer är en stor del av vår egen kvinnliga historia. Utan dem hade vi kanske inte ens fått arbeta med hantverk idag. Jag tycker det är viktigt att föra kulturarvet av Märta Måås-Fjetterström och den tidens kvinnor vidare, som i en tid utan några rättigheter banade vägen för oss kvinnor idag, menar Aviva Scheiman.

Namnet ”Swedish Grace” knyter an till konströmningen vid samma namn – den svenska motsvarigheten till Art Déco under 1920-talet. Stilen var modern och framåtblickande, med ett tillbakablickande fundament. Gemensamt för stilarna var hög kvalitet, både gällande utförande och estetik – något som är en röd tråd i hantverket hos Aviva Scheiman och kvinnorna bakom 21 GRAM.

Utställningen Swedish Grace äger rum i Stockholm under hösten 2021. Exakt tid och plats kommer bestämmas senare. Kom tillbaka till hållbarthantverk.se så kommer informationen att finnas här.

Om stipendiet

Märta Måås-Fjetterström var en svensk textilkonstnär. Stockholms Hantverksförening har instiftat ett nytt stipendium i hennes ära, genom vinsten från försäljningen av en Märta Måås-Fjetterströms matta. Priset ska hylla och ära konstnärer och hantverkare som skapar extraordinära insatser för hantverksyrket.

Läs mer om stipendiet här och hur du som är hantverkare kan söka det:

Läs mer