Henrik Westlund är gitarrbyggare från Gävle som nyligen mottagit sitt gesällbrev efter en treårig utbildning vid Musikinstrumentakademin i Stockholm. Med ett närmast felfritt prov blev han även utnämnd till Årets Gesäll, en utmärkelse och ett stipendium som ger möjlighet till att utforska och vidareutveckla sitt hantverk.

Jakten på alternativa träslag

Under utbildningen intresserade sig Henrik för de träslag som används i gitarrbygge och såg ett behov av mer hållbara alternativ.

”Traditionellt sett så används oftast tropiska träslag i de mest välljudande gitarrerna och många människor har då blivit inrutade i att det är den ända vägen att gå om det ska bli riktigt bra. Jag tror att det finns fler stigar att trampa upp och tycker det känns dumt att fortsätta använda trä från hårt skövlade skogar utomlands när vi förmodligen kan använda oss av träslag från våra egna skogar”, berättar Henrik Westlund.

Svårigheten i att använda svenskt trä är till stor del att hitta träslag och enskilda träd med de rätta egenskaperna som krävs för att bli till en bra gitarr.  Då Sverige inte har någon nämnvärd tradition av att använda inhemska träslag i byggandet av gitarrer så är det en stor utmaning att hitta ”det rätta virket”. Efter att trädet fällts måste det sågas upp och torkas på rätt sätt för att uppfylla kraven som ställs. Det är en lång och tidskrävande process, och i Sverige finns i princip ingen marknad för trä till instrumentbygge.

Med hjälp av stipendiet vill Henrik Westlund fördjupa sina kunskaper om svenska och nordiska träslag för att kunna bygga gitarrer med så lokalt virke som möjligt utan att tumma på byggnadskvalitet och ton. Genom studier, praktiska tester och möten men människor vill han göra en resa genom landet för att utöka sin förståelse om svenskt trä och hur det skulle kunna användas i byggandet av sina framtida gitarrer. En dröm är att kunna bygga en gitarr direkt från föräldrarnas egen skog i Gävle.

”På sikt vore det jättekul om jag hittade ett träd som är lämpligt att använda på mina föräldrars mark och själv utföra hela processen – från träd till gitarr. Där snackar vi hyperlokalt och hållbart”, säger han.

Återbruk

Det finns även stora hållbarhetsvinster i att återanvända de många gitarrer som redan är byggda. Därför köper Henrik även gamla gitarrer som han servar och fixar till, så att gitarrerna kan hålla i många år till.
”Tonen i en gitarr blir bara bättre med åren. Även om tidens tand kan ha bitit tag i och t.ex. deformerat kroppen eller bildat sprickor i en gitarr så går det nästan alltid att laga. Det finns jättemycket gamla fina gitarrer som bara behöver få lite kärlek så kommer de spela hur bra som helst igen”, säger han.

Årets Gesäll

Årets Gesäll är en utmärkelse som delas ut varje år vid Stockholms Hantverkares Gesäll- och mästarbrevsutdelning till en gesäll som utmärkt sig.

Stipendiet på 20 000 kronor kan användas till att fördjupa sig inom sitt hantverk genom exempelvis studier, praktik eller resa.

Läs mer